اخذ نمایندگی شکلات جیلی بیلی فله

این شرکت دست به تاسیس نمایندگی در شهرهای متعدد جهت فروش انواع شکلات چون جیلی بیلی به صورت فله زده و آماده اخذ افراد متبحر جهت اداره امور می باشد.
جیلی بیلی شکلاتی پروتئینه بوده که طی چند دهه اخیر با استفاده از روش های نوین در تولید انواع شکلات تولید شده و در شهرهای مختلف توزیع گشت.
امروزه شرکت های مختلفی آن را تولید کرده و به فروش می رسانند.
این مرکز از جمله مراکز معروف در حوزه فروش شکلات بوده و به دلیل گستردگی روزافزون در حیطه کار خود تصمیم به اخذ نمایندگی جهت گستردگی بیشتر کار خود گرفته است.
تمامی نمایندگی های آن توسط افراد متبحر اداره شده و تمام وقت آماده پاسخ گویی به مشتری می باشند.