قیمت پاستیل جیلی بیلی فله

قیمت گذاری در پاستیل های خارجی  برای مصرف کننده همواره به صورت فله بوده است. به این ترتیب که مغازه دار با توجه به نیاز بازار خود اقدام به خرید کرده و قیمت ها را در همه پاستیل های خارجی بر اساس کیلو مشخص کرده و برای مشتری به هر میزان که بخواهد به فروش می رساند.

در همین راستا ما به عنوان تنها عرضه کننده جیلی بیلی در کشور به صورت اینترنتی ، سعی در پایین آوردن قیمت تمام شده برای مشتریان خود هستیم .